รายการบล็อกของฉัน

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

อี-คอมเมิร์ซไทยสดใส คนวงในชี้ธุรกิจยังโต

อี-คอมเมิร์ซไทยสดใส คนวงในชี้ธุรกิจยังโต

Pic_13408

เผยตลาดยังมีโอกาสและช่องทาง ด้วยข้อได้เปรียบในการเข้าถึงลูกค้าและข้อมูล วอนผู้ประกอบการแสดงตัวตน เรียกความมั่นใจจากผู้บริโภค ...

กระแสความนิยมในการทำธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า e-Commerce กำลังได้รับความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้ประกอบการและผู้บริโภค ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่กลายเป็นปัจจัยสนับสนุนให้สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว สวนกระแสธุรกิจและบริการประเภทอื่น แต่ปริมาณที่เพิ่มขึ้น กลับไม่ใช่สิ่งสำคัญในเชิงธุรกิจ เนื่องจาก คุณภาพ ความซื่อสัตย์ ความครบครัน และตัวตนที่สามารถพิสูจน์ได้ เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคพิจารณาและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ...

นายทรงยศ คันธมานนท์ กรรมการสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์แพลนเน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดเผยว่า วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจ e-Commerce เนื่องจากธุรกิจออนไลน์ใช้ต้นทุนในการดำเนินงานต่ำกว่าธุรกิจอื่น ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถสร้างโอกาสและลูกค้าได้ดีกว่าธุรกิจอื่น จากการสำรวจธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย พบว่า สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ สินค้าประเภทแฟชั่น คอมพิวเตอร์ ท่องเที่ยว ยานยนต์ และสินค้าเฉพาะกลุ่ม ตามลำดับ ถึงอย่างไร ไม่อยากให้มองว่าธุรกิจออนไลน์เป็นเพียงกระแสใหม่รองรับคนว่างงานเท่านั้น

กรรมการสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย แสดงทัศนคติต่อว่า ภาพรวมของผู้ประกอบการ e-Commerce ในประเทศไทย ยังมีนวัตกรรมไม่โดดเด่น ทั้งความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบในการขาย สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงและยอมรับ คือ ลูกค้าจำนวนมากเข้ามาค้นหาสินค้าจากอินเทอร์เน็ต เนื่องจากต้องการความแปลกใหม่ของสินค้าและบริการ ดังนั้น การบริการบนธุรกิจออนไลน์ รวมถึงกระบวนการดูแลธุรกิจ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการควรเร่งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และยึดถือจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่แท้จริงว่า e-Commerce คือการทำธุรกิจประเภทหนึ่ง ไม่ใช่เพียงมุ่งแต่สร้างเว็บไซต์ให้ดูดีและน่าสนใจเท่านั้น นอกจากนี้ รูปแบบการขายถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสินค้าบนอินเทอร์เน็ตถือเป็นการขายตรงประเภทหนึ่ง ผู้ขายจึงจำเป็นต้องจัดโปรโมชัน เพื่อดึงดูดและรักษาฐานลูกค้าเอาไว้

นายทรงยศ บอกอีกว่า ช่องทางที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงธุรกิจ กลายเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้พบกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบปัญหาและความพึงพอใจของลูกค้าได้โดยละเอียด ขณะที่การอัพเดทความเคลื่อนไหวและการแสดงตัวตนที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หากผู้ประกอบการต้องการแข่งขันในตลาดออนไลน์ ควรใช้กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระยะยาว เพื่อประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อลูกค้า ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ส่งให้ลูกค้าควรมีคุณภาพและคุณสมบัติตรงตามที่โฆษณา ทำให้ลูกค้าเชื่อใจและเกิดกลยุทธ์ในการบอกต่อ แต่สิ่งที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าได้มากที่สุด คือ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อถึงแสดงตัวตนและสร้างความน่าเชื่อถือ

ด้าน นายประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช ผู้ อำนวยการสื่อใหม่ และ e-Commerce บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด ให้ข้อมูลว่า ธุรกิจบนโลกออนไลน์เปรียบเสมือนการทำงานกับคนแปลกหน้า ถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการที่ต้องเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้กลายเป็นลูกค้า กลายเป็นเพื่อน และต่อยอดไปสู่การทำธุรกิจในอนาคต แต่การประกอบธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้แตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่น ที่ต้องอาศัยความเข้าใจสภาพตลาดและลูกค้า ส่วนข้อดีของการดำเนินธุรกิจบนโลกออนไลน์ คือ โอกาสในการเข้าถึงของลูกค้า เนื่องจาก มีคนจำนวนมากทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ผู้ประกอบการควรใช้ช่องทางดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในการเข้าถึงผู้บริโภค เนื่องจาก ในปัจจุบัน มีเครื่องมือต่างๆ จำนวนมากที่ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความชัดเจนในการจัดกลุ่มลูกค้า

ผู้อำนวยการสื่อใหม่ และ e-Commerce ของเอ.อาร์.ฯ แสดงความเห็นต่อว่า จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค โดยนิยมบริโภคข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ดำเนินธุรกิจออนไลน์ ที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ข้อความที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ จึงควรมีความกระชับ น่าสนใจ ต้องมีความยาวเพียงพอที่จะนำเสนอส่วนสำคัญ และต้องสั้นพอที่จะอธิบายรายละเอียดได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ตำแหน่งในการวางเนื้อหาถือเป็นเรื่องสำคัญ ผู้ประกอบการควรนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และเพิ่มความโดดเด่นให้สิ่งนั้นเป็นพิเศษ อาจเลือกใช้สีหรือขนาดที่โดดเด่น เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เข้าไปยังหน้าร้านของตน เนื่องจาก การแสดงความชัดเจนและความเป็นตัวตน ถือเป็นเรื่องสำคัญบนโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

นาย ประสิทธิ์ บอกอีกว่า การทำธุรกิจ e-Commerce ควรมีความชัดเจน สังเกตได้ และง่ายต่อการเข้าใจ ต้องยอมรับว่า ผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมเลือกซื้อสินค้าที่มีเรื่องราวและไม่ได้คำนึงเพียงแค่ ตัวผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการจึงควรสร้างความน่าสนใจ ด้วยการนำเสนอกลยุทธ์หรือสอดแทรกหลักการคิด และปรับปรุงสินค้า เพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้า ขณะเดียวกัน ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม แม้ว่า การทำตลาดออนไลน์ จะมีขั้นตอนและวิธีการที่หลากหลายตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป แต่กระบวนการต่างๆ ยังจำเป็นต้องเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการควรปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย คือ การบริการ อาจต้องละทิ้งรูปแบบเก่าที่เคยปฏิบัติและเพิ่มเติมสิ่งใหม่ เพื่อสร้างความหลากหลายและครบถ้วนทางธุรกิจ

สิ่งที่ผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจออนไลน์ฝากไว้ ทั้งช่องทางในการดำเนินธุรกิจ หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึง การแสดงตัวตนที่ชัดเจนของผู้ประกอบการต่อลูกค้า ถือเป็นสิ่งสำคัญที่คนธุรกิจไม่ควรมองข้าม ขณะที่ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ขายจำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมล้ำสมัย อาจช่วยให้เกิดโอกาส รายได้ และผลักดันให้ธุรกิจกลายเป็นที่รู้จัก ภายใต้ความหวังของผู้ประกอบการ e-Commerce ที่ต้องการเห็นธุรกิจดังกล่าวเติบโตอย่างมั่นคง และไม่ได้เป็นเพียงกระแสนิยมชั่วครั้งชั่วคราว...


ปิยุบล ตั้งธนธานิช
itdigest@thairath.co.th

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

Small Business Web Hosting - The Ultimate Secret to Success

Small Business Web Hosting - The Ultimate Secret to Success

When you want to put your small business on the World Wide Web, a major must-do is to look for a small business web hosting service provider that will host your site.

Business web hosting now comes in a variety of packages. Some companies offer web hosting services free, other companies offer affordable web hosting services that typically range between $1 and $10. Your choice of a web host is crucial to the success of your business that is there is an apparent need for you to be mindful of the factors that can make or break your online business.

When choosing a web host, always consider the efficiency of customer and technical support being offered by the company because you will need your web host to be always ready and be able to respond immediately in case you experience any technical problems with your site. Make sure that the company has more than just an email address as means of communication; it must provide you with a landline number or some other way you can be able to reach your host as soon as you experience any trouble. Live support is provided by many companies but not all.

You also need to focus on the company’s features, like speed and uptime percentage. It is very important for your web host to be able to guarantee you a high uptime percentage of 99% at the very least. If your web host does not have that capacity, you need to look for another one. You see, uptime percentage is the amount of time that your site can be seen and uploaded on the World Wide Web. If your host can guarantee a 99% uptime, it only means that your site will be up 99% of the time.

Since there are thousands of web hosting service providers out there, choosing can be very stressful, more so if you are not particularly familiar with internet and web hosting terms like bandwidth, disk space, uptime, and so on. It therefore pays to seek assistance from people who know these kind of stuff, such as IT professionals and webmasters, to name a few, and the best place to find them is at technological forums. You can also try searching Yahoo groups if there are groups and communities composed of techno geeks.

Alternatively, you can visit third party review sites that specifically deal with web hosting companies. Make sure, though, that these sites are not connected in any way with any web hosting service provider under review. This way you can be certain that the reviews are not biased or one-sided.

It is almost impossible to find the right site without doing some bit of research. Even if it takes long time before you can stumble on the right small business web hosting service provider, at least you can be sure that you are going to have a long and lasting relationship with your host. After all, you really would not want to go through all the trouble of changing web hosts. Check out my site to get more info on small business web hosting services @ http://www.hostreviewgeeks.com

Budget Web Hosting - Things to Look Out For

Budget web hosting is a great option for those who want to get their websites on the World Wide Web but do not have enough money to pay for the web hosting fees. You see, with this type of web hosting, you can have your site up and running on the Web for less than $10 a month. Now, this is definitely a lot better than going for the more expensive counterparts, isn't it? Indeed, you don't have to break the bank or anything just to make your site visible on the net. The important thing is that you know the things to look out for so you will get your money's worth.

The thing is, there are possibly over a million budget web hosting companies operating on the internet --- singling one out can be very challenging, indeed. In order to make an informed decision, you need to do a bit of homework. First on the list is you must evaluate the company according to its designs and features.

Sometimes, you can easily tell a good one by simply looking at the company site's design and contents. If you are dealing with a good and reliable company, you are likely to find the site to be designed professionally and with utmost care. This means that you will not have a difficult time getting around the site as all the information you need can be found or accessed with ease.

Another thing that you always try to determine first is the contact information provided by the host company. Ideally, a web hosting service provider should make available several modes of communication. Aside from the email address, it should have a landline number, as well, and a toll-free number if possible. Some providers offer live support, which is also great thing.

Always read through the terms and conditions of the company before you decide to get its services because it is here where you can find things like satisfaction guarantee and many other conditions. Keep in mind that not all cheap web hosting service providers are able to offer guarantees of any sort, so you need to look carefully for one that does.

A very important matter to look out for is the uptime percentage. Uptime percentage is the time when your site will be visible on the World Wide Web. An ideal uptime percentage should not be less than 99%, meaning, your website can be uploaded 99% of the time. If the web host is not able to provide you at least 99% uptime, better start looking for another one.

You also need to inquire about the availability of after sale support. Not a lot of budget web hosts offer marketing tools, free scripts, and many things besides to help you make the most of your site. As you can see, you don't have to spend a fortune on web hosting at all. If you look carefully, you will be able to find the best budget web hosting service provider that is just right for your needs and your budget. Visit my site @ http://www.hostreviewgeeks.com for more information on budget web hosting .

What is the Best Shared Hosting or Reseller Hosting?

What is the Best Shared Hosting or Reseller Hosting?

Though the shared hosting and reseller hosting have only one purpose that is hosting a website, but they have some differences. Shared hosting means that to buy web space from web hosting providers and use that only for personal websites. But the reseller hosting means that you can buy a large amount of spaces and you can be resell them for getting some extra earnings. These 2 types of hosting has many matches and many web hosting companies offer the both system but always there are some differences. By sharing you can only share the resources of the server but by reselling you will be able to resell the resources of the server. This is the main deference between shared web hosting and reseller web hosting.

By reseller hosting you can make web hosting accounts and with those you will be able to share the resources of the server with the clients of yours. But the host also has the main control of the server and they make update the software of the server keep maintaining it. The reseller host also gets support from the main host, and for any problem occurs reseller can contact with the host any time, which advantage the shared host does not get. If you have a small personal business or if you want a personal website, shared hosting will be the perfect for you. But if you want multiple websites with cheaper rates reseller hosting is perfect for you and you will also get some earnings from that.

If you have a reseller web hosting, this will be the first step on the web hosting business and you can have your own clients, where you can be able to create, suspend or terminate any account if you want. You don’t have to worry about the server just worry for the websites and the clients of yours. If you have many web sites, by the reseller account to save money you can also create some accounts to resell them and get some extra earnings. There are many web hosting companies who give the facility of reseller hosting with bounty of web spaces and bandwidth for a small prices like $20 to $100 in a month.

But many clients don’t want to buy a web hosting account from you because you are just a middle man and if any problem occurs with server or a client account you can’t solve that you have to contact with the web host what will be a lengthy process. But this will not be a great problem if you have decent clients. If you have sufficient knowledge about server, the control panel and have the admin rights, you can solve the problem by yourself. But you don’t have the admin rights you have contact with the host.

What is Shared Web Hosting?

What is Shared Web Hosting?

Online business is becoming more populated than the other businesses. If you want to have a business in internet first you have to know about internet then you have to know about the business system. There are many companies those can offer you to have share of the companies. If you interested with online business while you are at home, there is a best system, if you shared a web hosting. When you are going to shared web hosting, it can not afford to have first connection to the internet for their web site. They can provide a way for the customers to have an out source within internet requirements that can cause an affordable way. Shared web hosting is lodging and serving files for a web site.
To get internet connection for searching files in the web hosting service, the companies and the individuals are always allowed to share the cost. It is the basic way where fee-based hosting is available for the customer. The customer who is include with web hosting, he or she is allowed to host his/her web site on a commanding server at a minimum affordable monthly cost. It can give a site with connectivity and certain uptime. It can easily say that the shared web hosting is a designed to host a web page. Shared web hosting is first used by the web masters for the reason that they will have a dependable web occurrence without any technical knowledge. It is good for the small-scale customer for the reason that they are assured of translucent services, domain name for web site and set of email addresses.

Payable for its low cost, the web hosting is becoming more pretty to the customer. A minimum monthly fee of a shared web hosting service is favorable than a dial-up service. Most of the small business and individuals prefer shared web hosting for its low fee and it offers basic services. Generally, shared web hosting services are packaged. It offers multi-platform web solutions with a little monthly fee. Package services are more than even your business include; restricted amount of disk storage for web page, limited data transfer, email front warding services with email boxes, limitless file relocate protocol services. Shared web hosting is also providing access to web statistics for you, where the visitors can visit your web site.

If you want to have a huge number of your visitors in your site, you should such a service that can offer you to have more space. You can upgrade your hosting plan, it is the best option. Over if you are a new starter of online; truly the shared web hosting is a great way to avail of first internet connection for your web site at a very minimum monthly cost. So if you do not have a share web hosting; now it is time to have shared web hosting.

Cirtexhosting offers website hosting, video hosting and shared hosting at affordable prices and becomes top web hosting company.

How Affordable Web Hosting is helpful to promote the business?

How Affordable Web Hosting is helpful to promote the business?

Today’s Affordable Web Hosting companies have departed the chain with their competitors. Where more and more companies offering unlimited Web Hosting features so they compete to others and compare that what they offer more than their competitors. Affordable Web Hosting Companies provides unlimited hosting and going to be the trend setter in the near future. Affordable Web Hosting Company should be able to provide an efficient and sufficient customer technical support that is available for twenty four hours.

Affordable Web Hosting is a good way to start your own business. But before starting this business you must be familiar with these words Web Hosting, Affordable Web Hosting services, Web Hosting Companies. Web hosting is a technology that provides rich services. It is important that company should have a basic knowledge of the different highly technical and confusing conditions that come along with Web Hosting and web site building. Building a website can be as simple as starting up word processor, designing the layout, adding the content on a web page, but once company have formed web site, company have to need a space on net where they place their website. This exertion is identified as Web Hosting.

Affordable Web Hosting performing a very significant role because it either formulates or smashes a business in the dust, so it is the important aspect Web Hosting should be affordable to everyone. If you are thinking about online money making, you need to first consider an Affordable Web Hosting service for your business. Affordable Web Hosting facilitate you to choose from a number of different set-ups, services and payment options, meaning that you can acquire your business started online as soon as possible and with minimum bother. Affordable Web Hosting helps to minimize the cost and competing with the other companies easily.

Some good Web Hosting companies provide services with flexible, convenient options in online packages particularly personalized the requirement of the business at affordable prices. Web Hosting for an E-business can be a very complicated application, but thanks to the Affordable Web Hosting to overcome this crisis or hassle.

An excellent Affordable Web Hosting provider offers reliability and scalability. Another key feature of Affordable Web Hosting is providing high performance servers that are failed over the redundancy and specified protection in the terms of services.

Affordable Web Hosting is the newest passion now day’s. Having a website is essential to establish an online business. With the help of Affordable Web Hosting you can obtain a top level domain, which is cooperative to achieve brand recall and visitors will easily remember your website name, so you have higher chances of getting repeats customers. Many Affordable Web Hosting companies provide excellent packages, as need arises.

Affordable Web Hosting for small business is a very rare possibility, but Affordable Web Hosting offers excellent customer services and support as well as the stability of the company at very economical rates. The backbone of our company is top level of friendly customer support service. We are always here to provide the response that you need in the shortest possible time. If you need step by step information about Affordable Web Hosting, please contact with us at: www.iwihosting.com .

How To Choose a Web Hosting Provider

How To Choose a Web Hosting Provider

Choosing a web host should not be a difficult task, it all depends on what kind of site you're going to host. When I first commenced to build websites I was trusting to a greater extent on the value of the web hosting than its quality, therefore I wrote these 3 tips to aid you in your choice of a web hosting that won't upset you later on.

How to pick a web host - #1 - Support

It's good to know how they treat their clients, how much time do they typically take to write back to a question from you, if they have an ongoing chat service which can serve you, clear your doubts now, because we all understand how hard it is to have an issue and having to hold on until the next day in order to solve this! Exist many webhosting companies that also provides you with a Toll Free phone number which can be really handful when they don't respond your tickets and/or the chat is full and you're #10 on the line to speak to their support team.

Picking a web hosting - #2 - Trust

You don't have to choose a web host like you choose a shirt, they aren't all alike, what you have to do to is to choose a web hosting company which is honest and haven't had many complaints from old customers, it happens often when the internet sites stop to work because of a growth on its traffic, then your website go offline and you have to get in touch with your hosting company to order them fix this for you, but what if it is an company site and each second your site is offline you're missing customers? Look for a host with an uptime guarantee of a 99.9%. No hosting company can guarantee 100% uptime. Beware of anyone who does, they are lying.

How to choose a web host - #3 - Important Stuff

Exist three things that it's paramount when picking out a webhosting additional's:

Databases: Unlimited Databases, if they don't provide it, I just skip.

Bandwidth: If your webhosting provider offers a dull quantity of bandwidth, get ready to get in trouble, once you have an increase of your traffic and saying your bandwidth is only 1000 Mb, your website will be unavailable, and you won't know it, because they don't tell you when your website is offline due to Exceeded Bandwidth. And you'll have to spend more for additional bandwidth. So think about it before you choose a web hosting that is "cheap", in the end, you'll have to spend more anyways.

Disk Space: Unlimited also, is not like you're going to use all the space they offer, but you may need it, I'd rather choosing a web hosting with loads of disk space than selecting one that has little space.

Do they offer support to php?

If you don't know anything about creating a website will they teach you what you need to know to get the site found and achieve the goal you have for the site?

Click here for a more explained article on how to choose a web host.

รายการบล็อกของฉัน