รายการบล็อกของฉัน

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

อี-คอมเมิร์ซไทยสดใส คนวงในชี้ธุรกิจยังโต

อี-คอมเมิร์ซไทยสดใส คนวงในชี้ธุรกิจยังโต

Pic_13408

เผยตลาดยังมีโอกาสและช่องทาง ด้วยข้อได้เปรียบในการเข้าถึงลูกค้าและข้อมูล วอนผู้ประกอบการแสดงตัวตน เรียกความมั่นใจจากผู้บริโภค ...

กระแสความนิยมในการทำธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า e-Commerce กำลังได้รับความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้ประกอบการและผู้บริโภค ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่กลายเป็นปัจจัยสนับสนุนให้สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว สวนกระแสธุรกิจและบริการประเภทอื่น แต่ปริมาณที่เพิ่มขึ้น กลับไม่ใช่สิ่งสำคัญในเชิงธุรกิจ เนื่องจาก คุณภาพ ความซื่อสัตย์ ความครบครัน และตัวตนที่สามารถพิสูจน์ได้ เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคพิจารณาและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ...

นายทรงยศ คันธมานนท์ กรรมการสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์แพลนเน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดเผยว่า วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจ e-Commerce เนื่องจากธุรกิจออนไลน์ใช้ต้นทุนในการดำเนินงานต่ำกว่าธุรกิจอื่น ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถสร้างโอกาสและลูกค้าได้ดีกว่าธุรกิจอื่น จากการสำรวจธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย พบว่า สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ สินค้าประเภทแฟชั่น คอมพิวเตอร์ ท่องเที่ยว ยานยนต์ และสินค้าเฉพาะกลุ่ม ตามลำดับ ถึงอย่างไร ไม่อยากให้มองว่าธุรกิจออนไลน์เป็นเพียงกระแสใหม่รองรับคนว่างงานเท่านั้น

กรรมการสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย แสดงทัศนคติต่อว่า ภาพรวมของผู้ประกอบการ e-Commerce ในประเทศไทย ยังมีนวัตกรรมไม่โดดเด่น ทั้งความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบในการขาย สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงและยอมรับ คือ ลูกค้าจำนวนมากเข้ามาค้นหาสินค้าจากอินเทอร์เน็ต เนื่องจากต้องการความแปลกใหม่ของสินค้าและบริการ ดังนั้น การบริการบนธุรกิจออนไลน์ รวมถึงกระบวนการดูแลธุรกิจ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการควรเร่งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และยึดถือจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่แท้จริงว่า e-Commerce คือการทำธุรกิจประเภทหนึ่ง ไม่ใช่เพียงมุ่งแต่สร้างเว็บไซต์ให้ดูดีและน่าสนใจเท่านั้น นอกจากนี้ รูปแบบการขายถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสินค้าบนอินเทอร์เน็ตถือเป็นการขายตรงประเภทหนึ่ง ผู้ขายจึงจำเป็นต้องจัดโปรโมชัน เพื่อดึงดูดและรักษาฐานลูกค้าเอาไว้

นายทรงยศ บอกอีกว่า ช่องทางที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงธุรกิจ กลายเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้พบกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบปัญหาและความพึงพอใจของลูกค้าได้โดยละเอียด ขณะที่การอัพเดทความเคลื่อนไหวและการแสดงตัวตนที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หากผู้ประกอบการต้องการแข่งขันในตลาดออนไลน์ ควรใช้กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระยะยาว เพื่อประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อลูกค้า ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ส่งให้ลูกค้าควรมีคุณภาพและคุณสมบัติตรงตามที่โฆษณา ทำให้ลูกค้าเชื่อใจและเกิดกลยุทธ์ในการบอกต่อ แต่สิ่งที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าได้มากที่สุด คือ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อถึงแสดงตัวตนและสร้างความน่าเชื่อถือ

ด้าน นายประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช ผู้ อำนวยการสื่อใหม่ และ e-Commerce บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด ให้ข้อมูลว่า ธุรกิจบนโลกออนไลน์เปรียบเสมือนการทำงานกับคนแปลกหน้า ถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการที่ต้องเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้กลายเป็นลูกค้า กลายเป็นเพื่อน และต่อยอดไปสู่การทำธุรกิจในอนาคต แต่การประกอบธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้แตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่น ที่ต้องอาศัยความเข้าใจสภาพตลาดและลูกค้า ส่วนข้อดีของการดำเนินธุรกิจบนโลกออนไลน์ คือ โอกาสในการเข้าถึงของลูกค้า เนื่องจาก มีคนจำนวนมากทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ผู้ประกอบการควรใช้ช่องทางดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในการเข้าถึงผู้บริโภค เนื่องจาก ในปัจจุบัน มีเครื่องมือต่างๆ จำนวนมากที่ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความชัดเจนในการจัดกลุ่มลูกค้า

ผู้อำนวยการสื่อใหม่ และ e-Commerce ของเอ.อาร์.ฯ แสดงความเห็นต่อว่า จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค โดยนิยมบริโภคข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ดำเนินธุรกิจออนไลน์ ที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ข้อความที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ จึงควรมีความกระชับ น่าสนใจ ต้องมีความยาวเพียงพอที่จะนำเสนอส่วนสำคัญ และต้องสั้นพอที่จะอธิบายรายละเอียดได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ตำแหน่งในการวางเนื้อหาถือเป็นเรื่องสำคัญ ผู้ประกอบการควรนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และเพิ่มความโดดเด่นให้สิ่งนั้นเป็นพิเศษ อาจเลือกใช้สีหรือขนาดที่โดดเด่น เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เข้าไปยังหน้าร้านของตน เนื่องจาก การแสดงความชัดเจนและความเป็นตัวตน ถือเป็นเรื่องสำคัญบนโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

นาย ประสิทธิ์ บอกอีกว่า การทำธุรกิจ e-Commerce ควรมีความชัดเจน สังเกตได้ และง่ายต่อการเข้าใจ ต้องยอมรับว่า ผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมเลือกซื้อสินค้าที่มีเรื่องราวและไม่ได้คำนึงเพียงแค่ ตัวผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการจึงควรสร้างความน่าสนใจ ด้วยการนำเสนอกลยุทธ์หรือสอดแทรกหลักการคิด และปรับปรุงสินค้า เพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้า ขณะเดียวกัน ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม แม้ว่า การทำตลาดออนไลน์ จะมีขั้นตอนและวิธีการที่หลากหลายตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป แต่กระบวนการต่างๆ ยังจำเป็นต้องเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการควรปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย คือ การบริการ อาจต้องละทิ้งรูปแบบเก่าที่เคยปฏิบัติและเพิ่มเติมสิ่งใหม่ เพื่อสร้างความหลากหลายและครบถ้วนทางธุรกิจ

สิ่งที่ผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจออนไลน์ฝากไว้ ทั้งช่องทางในการดำเนินธุรกิจ หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึง การแสดงตัวตนที่ชัดเจนของผู้ประกอบการต่อลูกค้า ถือเป็นสิ่งสำคัญที่คนธุรกิจไม่ควรมองข้าม ขณะที่ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ขายจำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมล้ำสมัย อาจช่วยให้เกิดโอกาส รายได้ และผลักดันให้ธุรกิจกลายเป็นที่รู้จัก ภายใต้ความหวังของผู้ประกอบการ e-Commerce ที่ต้องการเห็นธุรกิจดังกล่าวเติบโตอย่างมั่นคง และไม่ได้เป็นเพียงกระแสนิยมชั่วครั้งชั่วคราว...


ปิยุบล ตั้งธนธานิช
itdigest@thairath.co.th

2 ความคิดเห็น:

  1. I admire the important information you offer within your content. I'll bookmark your web site and have my kids examine up the following typically. I am pretty certain they will discover plenty of new stuff here than anybody else!
    best packers and movers in pune

    ตอบลบ
  2. I am new in this field and by posting this info you have helped me a lot. I am grateful to you. Thanks a lot.
    Tour Bus Facilitator in pune

    ตอบลบ

รายการบล็อกของฉัน